REGLEMENT LTC DE KALKWIJCK

Digitaal aanmelden

Druk op een van de onderstaande ballen
     

Reglement Tennisschool Advancegemeen

1.1 De deelnemer hoeft geen lid te zijn van LTC De Kalkwijck om lessen te kunnen volgen.

2.1 De indeling van de groepen wordt bepaald door Tennisschool Advance in samenwerking met LTC De Kalkwijck.

2.2 Ongeveer een week voor de aanvang van de lessen ontvangt de deelnemer per e-mail bericht op welke dag en welke tijd hij/zij is ingedeeld.
2.3 Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen de groepsindeling dient dit per omgaande te worden gemeld bij de trainer Vincent Sleeking.
2.4 De prijs van de tennislessen is gebaseerd op de aangegeven groepsgrootte.
      De prijzen van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen.
      Bij onvolledige groepen zal na overleg de lesprijs of lesduur aangepast worden.

3.1 De tennislessen worden gegeven op maandag t/m vrijdagavond

      Mocht u verhinderd zijn om een les bij te wonen, verzoeken wij de deelnemer dit te melden
      via info@tennisschooladvance.nl of via 06-30988003.
3.2 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
3.3 In geval van ziekte en/of blessure van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
3.4 Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt er een vervangende trainer ingezet of
      wordt er een andere datum gepland om de les in te halen.
3.5 De lessen worden gegeven in de periodes 04-04 t/m 16-07 en van 28-08/m 14-09. Op 27-04; 16-05 en van 30-04 t/m 08-05
      wordt er geen les gegeven.
 
4. Schade
4.1 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de training, tenzij ernstige
      nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.
4.2 Tennisschool Advance is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van de deelnemers.
5. Betaling
5.1 Betaling van de lesgelden geschiedt op basis van facturering in principe twee weken na aanvang van de lesperiode.
      Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u voor de datum van de betalingstermijn te reclameren,
      met opgave van redenen

Ogenblik a.u.b. ...