Nieuwsbrief 7

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk de online versie

LTC de Kalkwijck

 

Nieuweweg 6F - 9603 BM Hoogezand

0598-324311 - info@kalkwijck.nl - www.kalkwijck.nl

           

 Nieuwsbrief 7

 2014 

  

Tennishal

Beste gebruikers van onze tennishal.

Zoals jullie op de bijgevoegde foto’s kunnen zien is de vloer van de tennishal met een professioneel apparaat gereinigd. Door de inzet van John Kleine, John Diertens en Johan Verweel is de vloer grondig schoongeveegd, waarbij de oude korrels zijn vervangen door nieuwe korrels.

Wij zijn blij dat we het komende seizoen op mooie en schone banen kunnen spelen. Nu is het zaak om dit zo te houden.

Daar kunnen alle gebruikers van de banen een steentje aan bijdragen door met schone binnenschoenen te spelen! Dat betekent dus: je binnenschoenen niet gebruiken om van huis naar de tennishal te gaan.

Daarnaast is het nodig om de baan na gebruik te vegen. De veeginstructie is dezelfde als voor de buitenbanen.

Je veegt dus in cirkels van buiten naar binnen. Zo worden de korrels herverdeeld en de volgende spelers kunnen weer optimaal gebruik maken van de baan.

Laat de inzet en de geproduceerde zweetdruppels van de vrijwilligers niet voor niets zijn geweest.
Dus..... schone schoenen aan, tennissen, even vegen en vervolgens gezellig een drankje in de kantine.

Het bestuur
LTC De Kalkwijck
           

Onderhoud buitenbanen

De banen 4, 5 en 6 gaan eerdaags in onderhoud. Vanaf dat moment zijn ze niet meer bespeelbaar.

Led-verlichting in de tennishal

We waren natuurlijk heel erg benieuwd hoe het licht in de hal zou bevallen. We hadden de test laten uitvoeren door een kleine groep leden en die waren enthousiast. Zou het ook voor de anderen gelden? We hadden immers ook al goed licht. Gelukkig, we horen enkel positieve opmerkingen over het heldere licht, over het goede zicht op de bal en de lijnen. En laten we niet vergeten, het eenvoudig in- en uitschakelen zonder wachttijd. Kortom een goed advies en prima dienstverlening bij het uitproberen en installeren van de LED’s door de firma IVITI. En nu maar afwachten of ook de penningmeester zal kunnen juichen. Volgens de verwachting gaan we de investering in 3,5 jaar terugverdienen door lagere energielasten. We zullen 20.000 kWh per jaar minder nodig hebben in vergelijking met onze vorige lichtinstallatie.

Oproep aanvulling AC-team


Beste leden,

Hierbij een dringende oproep voor aanvulling van ons accommodatieteam van LTC De Kalkwijck. Het accommodatieteam van onze vereniging bestaat nu uit drie man. Samen proberen zij wekelijks, op maandagmorgen, de taken zo goed als het kan te vervullen. Dat bestaat vooral uit het onderhouden van de gravelbanen. Tevens doen ze andere reparatieklusjes. Het zijn lichte werkzaamheden. Als dit werk niet door vrijwilligers wordt gedaan, maar door ingehuurde krachten, zou dit een behoorlijke kostenverhoging betekenen voor onze tennisvereniging.De stuwende kracht en initiator van dit accommodatieteam, Johan Verweel is helaas overleden. Dat gemis is ook voor onze vereniging zeer voelbaar. Daarom deze oproep aan alle leden.
Wij zoeken 1 à 2 personen, waar van het liefst één persoon met een (elektro)technische achtergrond.
Daarnaast zoeken wij personele versterking voor onderhoud aan de groenvoorziening. Het is de bedoeling om met een aantal mensen het groen rondom onze banen aan te pakken en het mosvrij te houden. Dit zou op een donderdag of wellicht op een zaterdag gepland kunnen worden. En hoeft niet elke week te gebeuren, maar met zekere regelmaat, na overleg.
Voor vragen over aard van de werkzaamheden en aanmelden kun je terecht bij:
Henk Suiveer (0598 321101)  en bij Niek Wilbrink (0598 325255)

Cursus reanimatie
           
Er hebben zich voldoende belangstellenden gemeld voor de cursus reanimatie.
Zodra de datum in overleg met de cursusleider is vastgesteld worden de uitnodigingen verstuurd. Wie graag nog mee wil doen kan dat per omgaande laten weten door een mail te sturen naar info@kalkwijck.nl .
Er zijn nog 3 plaatsen vrij.
Alarmsysteem

Zoals jullie weten hebben we naar aanleiding van de inbraak ons alarmsysteem aangepast. Naast ons bestaande systeem maken we nu gebruik van camera’s. Het alarm in de kantine en tennishal zijn standaard ingeschakeld van 0.30 uur tot 7.30 uur.  Er klinkt om 0.30 uur een piepsignaal, 30 seconden later schakelt het alarm in. Wie dan nog in de kantine zitten kunnen het inschakelen van het alarm steeds met een half uur uitstellen of omdat ze nog willen blijven zitten of om rustig te kunnen vertrekken. Zij moeten dan binnen 30 seconden na het piepsignaal de toegangsdruppel langs de rode knop bij de keukendeur halen.
‘s Ochtends kan men niet voor half 8 in de hal en kantine terecht. Degenen die daar eerder willen / moeten zijn, worden geïnformeerd over de dan te volgen procedure.
           
Registratie toegangsdruppels

Nu het alarmsysteem is aangepast heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen om ook de registratie van de toegangsdruppels op orde te brengen. In de loop van de 7 jaar zijn niet alle wijzigingen bijgehouden. Frank Pots wordt beheerder van het druppelsysteem.

Leden in het bezit van een toegangsdruppel

Voor het actualiseren van de registratie hebben we de medewerking nodig van al onze leden die in het bezit zijn van een toegangsdruppel.  Wij verzoeken al deze leden om uiterlijk 1 november hun naam en het nummer van de druppel te mailen naar:  bvhal@kalkwijck.nl .

Vervolgens zal de firma Wardenburg de aangeleverde nummers invoeren in het alarmsysteem. Alle andere nummers worden gewist!!! Dus wie het nummer van de druppel niet tijdig heeft doorgegeven zal helaas plotseling ontdekken dat de druppel niet meer werkt. Uiteraard kun je dan alsnog een mail sturen met je naam en het nummer van de druppel naar bvhal@kalkwijck.nl.  
Het kan dan echter mogelijk twee weken duren voor de druppel weer operationeel is.

Leden niet in het bezit van een toegansgdruppel
De borg voor een toegangsdruppel bedraagt € 10,-

> Je wilt (nog) geen druppel. Dat kan. Je hoeft dan niets te doen.
> Je wilt wel per direct een druppel.  Stuur een mail met je verzoek uiterlijk 1 november naar bvhal@kalkwijck.nl. Je ontvangt een mail terug waarin staat aangegeven hoe je tegen betaling van de borg in het bezit kunt komen van je toegangsdruppel.
Kersttoernooi
           

 

Het 28e Nijeboer Sportpoint Tennistoernooi
(kersttoernooi) wordt georganiseerd van Zondag 21 december t/m Zondag 4 januari
Vanaf 15 november kan men zich aanmelden via toernooi.nl
 
Kalender jeugd activiteiten 2014
              
   

Pieten Gym

30 november

Oud en Nieuw jeugd toernooi

24 december t/m 3 januari 2015

           
  activiteiten 2014
     

oktober

 

 

15

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

18

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

 

Tennis op zaterdag

19:00 uur

22

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

25

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

29

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

November

 

 

1

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

2

World Tour rood en Oranje

 

5

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

6

Klaverjasavond

20:00

8

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

 

Tennis op zaterdag

19:00 uur

10

Bridge middag

13:15

12

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

15

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

19

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

22

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

26

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

29

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

 

Tennis op zaterdag

19:00 uur

December

 

 

3

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

4

Klaverjasavond

20:00

6

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

8

Bridge middag

13:15

10

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

 

Sluiting datum inschrijving kersttoernooi.

 

13

Bedrijven competitie zaterdag

13:00 – 18:00

17

Bedrijven competitie woensdag

18:00 – 23:20

21  Kersttoernooi  
Hoofdsposoren
           

 


Ogenblik a.u.b. ...