Speelrechten tennishal LTC De Kalkwijck

Tennispark de Kalkwijck

Speelrechten

 

Waarom speelrechten?

Door het vastleggen van speelrechten zijn we als verhuurder in de gelegenheid om beter dan tot nu toe tegemoet te komen aan de wensen van de huurders. Doordat we bijvoorbeeld  informeren naar uw mogelijke wensen voor een andere speeltijd kunnen we bij het vrijvallen van uren deze uren direct gericht aanbieden. Dit leidt denken we tot een grotere tevredenheid.

Een tweede voordeel is dat we transparanter en eenduidiger de zakelijke verhouding tussen huurder en verhuurder vastleggen. Wat zijn als huurder je rechten en wat je plichten. Omdat we de verhuur uitvoeren namens onze club en dus namens de leden, vonden we dat het wenselijk was om op dit punt een verbeterslag te maken.    

 

Verhuur

Speelrechten worden afzonderlijk toegekend voor het zomer- (1 april – 30 sept) en het winsterseizoen (1okt – 31 mrt).

De tarieven worden voorafgaand aan het huurseizoen bekend gemaakt op de website van de LTC De Kalkwijck. De huurders ontvangen ook een bericht per mail. Dat is op 1 augustus voor het winterseizoen en 1 februari voor het zomerseizoen.

Begin augustus (winterseizoen) of begin februari (zomerseizoen) ontvangt de huurder die in het voorgaande vergelijkbare seizoen heeft gehuurd een mailing. De huurder wordt in de gelegenheid gesteld om, indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, de speeltijden uit het voorgaande seizoen te continueren. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de huurder in overleg met de verhuurder een andere optie aangeboden.  

Als huurder geldt de persoon die als zodanig  bekend staat bij de verhuurder. De huurder voldoet de nota. De namen van de medehuurders  / medegebruikers (basis) worden kenbaar gemaakt aan de verhuurder.

Elke huurder kan naast het moment dat hij / zij huurt volgordelijk maximaal  2 momenten kenbaar maken waarop hij / zij zou willen huren indien deze tijden beschikbaar komen. Indien de tijden daadwerkelijk beschikbaar komen kan verhuurder een gericht aanbod doen. Het staat de huurder vervolgens vrij om dit aanbod al dan niet te accepteren.

De huurder dient uiterlijk op 1 september (winterseizoen) of 1 maart (zomerseizoen) kenbaar te hebben gemaakt of hij / zij de huur wenst te beëindigen.

De huurder zal de huursom voor aanvang van de startdatum van de verhuur overmaken naar verhuurder tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

Huren van banen met als doel het (laten) verzorgen van trainingen kan enkel in overleg en met toestemming met de verhuurder.  In principe worden de trainingen verzorgd door de trainer die daarvoor namens de leden door het bestuur is aangesteld.

Kosten annuleren na gestelde deadline.

Annulering na 1 september en vóór 1 oktober 10% van de huursom,

Annulering na 1 oktober en vóór 1 november 25% van de huursom,

Annulering na 1 november 100% van de huursom.

 

Mogelijkheden huren (prijzen zie website of mail):

 • Vaste baan vast uur
 • Incidenteel uur
 • Zwerfpas voor 10 uur

  Zwerfpas
  Dit aanbod is vooral handig voor leden met wisselende diensten. De winter zwerfpas kan gebruikt worden van maandag t/m zondag in de periode 1 oktober – 1 maart.  De pas is persoonsgebonden. Het is met deze zwerfpas mogelijk om maximaal 7 dagen vooruit een baan te reserveren, maximaal 1,5 uur per keer per baan op basis van beschikbaarheid.

  Toekennen banen

  Bij het toekennen van speelrechten wordt in volgorde rekening gehouden met:

 • Beleidskeuzes van de vereniging b.v. toernooien, trainingen, wedstrijden, samenwerking met andere clubs, contractuele verhuur van meerdere uren
 • Verworven speelrechten door de huurder (jaarlijks huur op vast moment)
 • Leden van LTC De Kalkwijck hebben voorrang bij het toewijzen van vrije of vrijgekomen uren

 

Gedragsregels (zijn opgehangen)

De gebruikers dienen zich te houden aan de gedragsregels die in de hal zijn opgehangen.


Ogenblik a.u.b. ...