Informatie voor (nieuwe) leden

Voor 2019 gelden de volgende bedragen (inclusief de KNLTB bondsbijdrage van € 16,74):

€ 40,-- 4 t/m 12 jaar op 31 dec. voorafgaande aan het vereniginsjaar.

€ 55,-- 13 t/m 17 jaar op 31 dec. voorafgaande aan het vereniginsjaar.

€ 95,-- 18 jaar of ouder op 31 dec. voorafgaande aan het vereniginsjaar.

 

Het bestuur kan t.b.v. bijzondere acties afwijken van deze bedragen. 

 

Inning contributie

Begin van het jaar verzenden wij de contributienota’s naar de leden. Wij hanteren een betalingstermijn van 3 weken na factuurdatum. Mochten er redenen zijn om het niet eens te zijn met het vermelde bedrag, dan graag even contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Storting contributie

De voorkeur van de vereniging gaat naar automatische incasso.

De contributie kan, onder vermelding van naam, worden overgemaakt op het bankrekeningnummer NL04 RABO 0329 1173 94  t.n.v. LTC De Kalkwijck te Hoogezand.

 

Introductie / Passe-partout

Gedurende het zomerseizoen mag per lid 3x worden geïntroduceerd. Introductie kan alleen indien er geen andere leden zijn die van de te reserveren baan gebruik wensen te maken voor tennispartijen zonder introductie.

 

Competitiebijdrage

De competitiebijdrage is € 55 per seniorenteam. De aanvoerd(st)er van het competitieteam ontvangt een nota met bovengenoemd bedrag. Er geldt een betalingstermijn van 3 weken na factuurdatum. 

 

Toegangsbatch

Een batch voor toegang tot het tennispark en/of clubgebouw is voor een borgsom van € 10 verkrijgbaar in de kantine van het clubgebouw.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk te geschieden uitsluitend bij de ledenadministratie (via info@kalkwijck.nl of via de website). De uiterlijke datum van opzegging is 31 december. De opzegging zal door de ledenadministratie per e-mail worden bevestigd. Leden, die ná 31 december opzeggen, zijn verplicht de volledige contributie voor het volgend jaar te betalen.

Ogenblik a.u.b. ...