Tessnispark LTC De Kalkwijck

A.  Leden, alsmede niet-leden dienen zich aan de regels van het tennispark te houden.
B.  Leden, alsmede niet-leden dienen zich aan de regels van het tennispark te houden.
C.  Leden en introducé(es) zijn gerechtigd gebruik te maken van de kleedkamers.
D.  Fietsen, brommers e.d. dienen in de daartoe bestemde rekken te worden geplaatst.
E.
Leden, alsmede niet-leden, welke door hun gedrag op of rond de banen het spelen
of recreëren hinderen, kunnen na één waarschuwing door het bestuur of de daartoe
aangewezen personen de toegang tot het tennispark worden ontzegd.
Index Parkregelement

         

Ogenblik a.u.b. ...