Toegang en afsluiting van het tennispark

A.  Toegang tot het tennispark en/of clubgebouw kan d.m.v. een toegangsbatch (voor
een borgsom verkrijgbaar bij de beheerder van het gebouw).  

B. 
Wanneer er geen leden aanwezig zijn, dient bij het verlaten van het tennispark
zowel het clubhuis als het toegangshek van het tennispark te worden afgesloten;
bovendien dient men er dan voor zorg te dragen dat de verlichting van de banen
en het clubhuis uit zijn.
      
 Index Parkregelement
  
 

Ogenblik a.u.b. ...