Reservering buitenbanen

A. 


B.
C.

D. 
E.
F.
 
G.

H.
I.

J.
Vòòr het betreden van de baan dient men met de ledenpas een bepaalde speeltijd
te reserveren op het afhangbord. Men stelt de klok in op de tijd, dat men kan gaan
spelen.
Per persoon een pas. Dus 2 spelers 2 pasjes en 4 spelers op één baan 4 pasjes.
Het is niet mogelijk een speeltijd te reserveren als men niet op het park aanwezig
is.
Een speelperiode beslaat 60 minuten.
Men is verplicht die leden af te klokken, die het langst op de baan staan.
Als men de klok verkeerd instelt, kan ieder lid de betreffende baan terstond
opeisen.
Indien leden niet tijdig op de baan zijn, welke door hen voor dat moment is
gereserveerd, mogen andere leden de speelperiode reserveren.
Zowel senior als junior leden hebben gelijke rechten op de banen.
Activiteiten zoals training, competitie, toernooien enz. worden kenbaar gemaakt
via de activiteitenkalender en op het afhangbord.
Op de banen mag niet gespeeld worden als het vriest en bij opdooi.

Index Parkregelement


Ogenblik a.u.b. ...