Gebruik binnenbanen

A. 

B.


C.
 
D.

E.
F.
   
Het dragen van tennisschoenen (met invallend profiel) en tenniskleding is 
verplicht. De tennisschoenen dienen schoon en droog te zijn. 
Houdt u zich aan de tijdsduur, die voor u gereserveerd is en laat anderen niet
wachten. Als de baan na u leeg blijft, mag de game afgemaakt worden met een
maximale uitloop van 10 minuten.
Het nuttigen van etenswaren, koffie en limonade en het meenemen van glaswerk
is ten strengste verboden.
Onvolkomenheden aan de banen dienen aan de accommodatiecommissie te
worden gemeld.
Laat geen afval achter, maar gooi dit in de afvalbakken of neem het mee naar huis.
Aanwijzingen van het bestuur en de accommodatiecommissie dienen te worden
 opgevolgd.

Index Parkregelement


Ogenblik a.u.b. ...