Aansprakelijkheid

Elk lid is altijd persoonlijk voor de door haar/hem veroorzaakte schades, in welke vorm
dan ook. De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schades, ontstaan door verlies van
goederen, opgelopen letsel, schade door derden, etc.

Index Parkregelement


Ogenblik a.u.b. ...