Bevoegd gezag

A.  Bij geconstateerde overtreding van één der regels, verwoordt in het parkreglement,
zijn het bestuur en de accommodatiecommissie bevoegd, na één waarschuwing, het
verder spelen / aanwezig zijn op het park, te ontzeggen. 
B.  Het bestuur is bevoegd wijzigingen c.q. aanvullingen te maken in die gevallen,
waarin door het parkreglement niet wordt voorzien. 

Index Parkregelement


Ogenblik a.u.b. ...