Nieuwsbrief Januari


LTC de Kalkwijck

Nieuweweg 6F - 9603 BM Hoogezand

0598-324311 - info@kalkwijck.nl - www.kalkwijck.nl

 Nieuwsbrief 1
Januari 2014

 

 Nieuwjaarsborrel

 

 

 

Het bestuur van ltc de Kalkwijck en de toernooi commissie van het SportPoint Nijeboer tennistoernooi 2013, nodigen u graag uit voor de Nieuwjaarsborrel op zondag 5 januari a.s., uiteraard in onze kantine. De borrel, of iets anders, wordt geschonken tussen 16.00 en 17.00 uur waarna om 17.00 uur de winnaars worden gelauwerd.

Direct daarna vindt trekking van de verloting plaats. Zoals ieder jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen, zoals de tuinkachel, biertaps, tennishoezen enz. De winstkans is weer enorm groot want er worden, net als in voorgaande jaren, slechts 200 loten verkocht. Dus zorg dat je er bij bent en koop een lot! De opbrengst van de verloting wordt beschikbaar gesteld aan de jeugdcommissie voor de realisatie van een tennis-oefenmuur.

 

 

 

Zie op Toernooi.nl het programma voor de komende week (super spannend) en weet dat op 5 januari a.s. om 12.00 uur wordt begonnen met de finales HDC en de HE. Ook hier weer geldt ZORG DAT JE ER BIJ BENT!
 

                                                                 

 
Ogenblik a.u.b. ...