Nieuwsbrief 2 Januari

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk de online versie

LTC de Kalkwijck

Nieuweweg 6F - 9603 BM Hoogezand

0598-324311 - info@kalkwijck.nl - www.kalkwijck.nl

 Nieuwsbrief 2

Januari 2014

 

 Kandidaat voorzitter

 

Met veel genoegen delen wij u mede dat wij Martin Vermeend bereid hebben gevonden het voorzitterschap van onze vereniging op zich te willen nemen.


Wij zullen Martin als kandidaat voordragen tijdens de Algemene ledenvergadering op 13 februari a.s.

Namens het bestuur,


Niek Wilbrink, Jelger Hettema en Henk Teuben

 

                                                          

 
Ogenblik a.u.b. ...