RABO Clubsupport

Rabo-Clubsupport - DOE MEE !!!

De Rabo bank stelt voor verenigingen die zich aanmelden voor Club-Support jaarlijks € 1000 ter beschikking

De vereniging kan dit bedrag ontvangen mits er een goed plan aan de aanvraag ten grondslag ligt én leden van de Rabo-bank op dit plan gaan stemmen.

LTC De Kalkwijck heeft onlangs een energiescan laten maken voor de accommodatie. delen uit dit plan zijn ingediend als bestedingsdoel.

Nu moeten we nog voldoende steun werven. Dus heb je een RABO-rekening:

LTC DE Kalkwijck doet mee met de Rabo ClubSuport!

Kunnen wij op jou stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

P.S. Elke rekeninghouder van de RABO heeft 3 stemmen. Misschien kun je anderen ook overtuigen dat stemmen op jouw tennisclub een goed doel dient !

Namens alle leden alvast bedankt!!

Nieuws Overzicht