Geschiedenis LTC De Kalkwijck

 

 

 • 24 februari 1965 : 22 NAM medewerkers zich aan bij TC  Nohn, zij worden echter door de ballotagecommissie geweigerd.
 •  1 april 1965 : Ontspanningsvereniging  NAM huurt 2 banen op het sportpark de Kalkwijck.
 •  6 mei 1965 : Oprichtingsvergadering van de ontspanningsvereniging -NAM onderafdeling tennis Hoogezand door 25 NAM medewerkers en 3 buitenleden. Bestuur : Peter  Rensen voorzitter, John Mulder secretaris en Jan Winters materiaal commissaris.
 •  29 juni 1965 : Huurcontract met de gemeente HS voor twee tennisbanen op sportpark De Kalkwijck, met als voorwaarde dat de club een open vereniging wordt.
 •  1 juli 1965 : Opening van 2 gravelbanen  aan de Nieuweweg . Van hockeyclub Dash toestemming om   twee kleedkamers en het keukentje aan de banenzijde  te gebruiken. Ledenbestand 40 NAM medewerkers en 8 van Scholten-Foxhol. Contributie ƒ 40,=, voor een echtpaar ƒ 65,=.
 •  7 maart 1966 : Nota baanhuur van de gemeente HS t.b.v. ƒ 3000.=.
 •  8 maart 1967 : Eerste problemen met de gemeente HS. Banen  kunnen overdag niet op maandag en vrijdag gebruikt worden i.v.m. schooltennis. Wel een dikke rekening van ƒ 3444,= voor onderhoud en  baanhuur.
 •  27 maart 1972 : Ledenvergadering : Aanwezig Cor Christiaanse (voorz.), George Homs (secr.),, Jan Winters (mat.comm.), de dames  Michiels,  van Straten,  Theuwissen en Bodewes en de heren  Grüben, Verhagen, Peper en Scheperkamp jr. Plannen worden gepresenteerd voor een clubgebouw . De gemeente heeft twee tennisbanen aan de Julianastraat aangelegd. Deze banen moeten eerst bespeeld worden willen wij extra banen er bij krijgen. Door NAM wordt 1 baan  gehuurd waarop Douwe Peper les gaat geven.                                                                                                                     Ledenbestand 178 waarvan 52 nammers.
 •  29 mei 1972: Bericht van de gemeente HS voor aanleg van drie extra banen en goedkeuring voor de bouw van een clubhuis. Bouwkosten  geschat op ƒ 24000,=. OSV NAM heeft ƒ 8000,= gereserveerd uit de contributie van de buitenleden, HS draagt voor de kleedkamers ƒ 8000,= bij en de rest moet uit de pot van de penningmeester komen.
 •  April 1972 : NAM start met twee teams in de KNLTB competitie.
 • Winter 1972/73 : 7 uur per week wintertennis in de Europahal.
 •  12 december 1972 : Oprichtingsvergadering van de LTC de Kalkwijck in hotel Rowaan. Totaal aantal leden 178, waarvan 52 van de OSV-Namtennis Hoogezand. In het bestuur worden gekozen Cor Christiaanse (voorz.), Gerrit Scheperkamp (penn.m.), George Homs (secr.)  en Loes Michiels (ledenadm.), Bert Gruben en Wim Klein Haneveld (baancie), Douwe Peper en Henk Scheperkamp (wedstr.cie), George Homs (competitieleider) en Martin Vermeend (trainer).
 •   Eind december 1972 worden drie nieuwe  tennisbanen opgeleverd.
 •  1 april 1973 : Seizoen start met 327 leden, waarvan 74 jeugdleden.

 OP 17 mei 1973 WORDT KONINKLIJKE GOEDKEURING VERLEEND.

 •  6 juni 1973 : Brief HS : Eigen bijdrage bouw clubhuis ƒ 27.830,= , bijdrage gemeente ƒ 9.280,=.

 •  2 juli 1973 : Nota  HS huur 5 banen  Nieuweweg ƒ 2786 + 1 baan aan de Julianastraat ƒ 214,=.

Jan, Ellen en Frank Winters vertrekken naar Rijswijk i.v.m. pensionering van Jan. Door de voorzitter Cor Christiaanse wordt Jan Winters het erelidmaatschap aangeboden wegens zijn grote inzet voor de tennisvereniging.

 •  September 1973 : Levering  van 4 lichtmasten door NAM.

 •  November 1973 : Oplevering Clubhuis de Klapstee.

 

 • Winter 1973/74 : 7 uur training in de Europahal door Martin Vermeend
 •  7 januari 1974 : Clubhuis de Klapstee in gebruik middels de algemene  jaarvergadering. De kantine wordt gerund door de fam. Wilbrink. Scheperkamp en Michiels stoppen, Frans Smit wordt penningmeester en Lidia de Jong  ledenadministratie. George Homs heeft zitting genomen in het bestuur van de tenniskring V&W. Ledenbestand is 416 waarvan 91 jeugdleden.
 •  29 maart 1974 :  Officiële opening van de Klapstee wordt verricht door wethouder Pruisman . Voorts aanwezig  burgermeester Boekhoven en  GCSLO-voorzitter Boomsma.                                                   Het geheel wordt muzikaal omlijst door Fanfarecorps HS.

 • Juni 1974 : Twee teams kampioen n.l.: 1e herenteam Koen Seljee, Douwe Peper, Harry Hendriks en Jan Vos en het 2e gemengd team Martin Vermeend, Gerry de Jong, Anneke de Jong, Karl Bolwijn, Wim Klein Haneveld, Matty Vermeend, Wies Bolwijn en Aaf Klein Haneveld.
 • Winter 1974/75 : 8 uur training in de Spelhal door Chris Koeneman en 7 uur tennis in de Europahal.
 •  Januari 1975 : ALV : 425 leden ( waarvan 102 jeugdleden). LEDENSTOP. Op wachtlijst 61 personen. Douwe Peper verlaat als TCer het bestuur. Trainingen worden gegeven door Grietha Knip en Chris Koeneman.    
 •  Maart 1975 : Nota huur 5 banen ƒ 8010,=. 
 •  Juli 1975 : 1e team Anneke en Lidia de Jong, Coen Seljee, Douwe Peper en Ron van Heeswijk promoveert.     
 •  2 juli 1975 : Brief HS, wel toestemming voor baanverlichting, doch geen subsidie.                         Gemeente bouwt voor ons een oefenkooi.
 •  Winter 1975/76 : Wintertrainingen in de Veilinghal te Groningen en in de Europahal.  Kosten  baanverlichting banen 1 en 2  ƒ 10.764,77 .
 •  10 april 1976 : Tennisbaanverlichting van banen 1 en 2 wordt officieel in gebruik genomen door Boomsma. Start wedstrijden om de Floodlightcup en een laddercompetitie.
 •  Juni 1976 : Verschijning van de eerste tenniskrant. Redactie Matty Vermeend, Ed Smit en Ton Koning.
 •  Winter 1976/77 : 18 uur per week wintertraining  in de Spelhal.
 •  Nov. 1977 : ALV : Voorzitter Fré Broekema, Secretaris Ger Scholten, Penningmeester Frans Smit, voorts Lidia de Jong ,Els Mandl, André Kouters en Ed Smit. Marja Scholten wordt competitieleider.
 •  April 1977 : Fam. Wilbrink stopt met het beheer van ons clubhuis.                                                         Start clubhuiscie met Thea Indri, Corrie Homs, Carla Dirks, Marja Huurdeman, Willem Bronsema, Bert Gazendam en Jaap Romp.
 • November 1977 :  In de ledenvergadering worden verkozen : Fre Broekema (voorz.), Gert Scholten (secr.), Frans Smit (penn.m.), André Kouters ( TC), Ed Smit (clubkrant), Han Sinot (baancomm.), Bettie Beets (Ledenadm.), Els Mandl (Clubhuis). George Homs  (in TC als compet.leider van 19 teams en sekr. van de OSV-NAMtennis (55 leden), Kinnie Herreur als trainster.                                                       Cor Christiaanse wordt benoemd tot erevoorzitter. Totaal 502 leden .  6 lichtmasten ontvangen van de NAM.
 •  1978 : Martin Vermeend  trainer. George Homs en Henk de Boer in rekratiecommissie.                      Van HS ƒ 100,= ontvangen n.a.v. promotie van ons 1e  zondagteam.
 •  1979 : Riet Cramer wordt secretaresse. Jan Theuwissen  in jeugdcommissie en Jaap Romp in clubhuiscommissie. Conditie van de banen zeer slecht, dichtgeslibd.
 •  Juni 1980 : Promotie 1e  zondag team naar 2e klasse  t.w. Belinda Bolwijn, Loes Bodewes, Douwe Peper en Ron van Heeswijk.
 •  16 juni 1980 : Extra ALV voor goedkeuring uitbreiding van clubhuis de Klapstee.
 •  6 november 1980 : ALV in de Tibbe. Bestuur idem 1979. Redaktiecie. Lita Bakker, Ineke Doedens, Tineke de Boer, Ike Haring, André Romp en Gert Scholten. Wedstrijdcie. : Martin Tamling, Coen Seljee, Ron van Heeswijk en Adré Kouters. Jeugdcie.: Bea Tijsterman, Jansje Straat, Trea Bakker, Sietske Lambeck en Jan Theuwissen. Recreatiecie.: Grietha Knip, George Homs en Henk de Boer.
 •  September 1981 : Extra nota HS voor gebruik banen 1 en 2 voor maand oktober ƒ 674,80.                      Kinnie Herreur neemt ontslag  als trainster.
 •  19 november1981 : ALV in de Tibbe : Plan  ingediend voor verbouwing clubhuis. Jaap Romp stopt.  Carla Dirks in bestuur voor kantine Clubhuis. 3 trainers in dienst  t.w. Wouter Oosting, Michiel Verbeek en Jan Hordijk. 535 leden (43 op wachtlijst).
 •  1 april 1982 : Verlichting van banen 3, 4 en 5 in gebruik.
 •  14 juni 1982 : Voor verbouw van het clubhuis krediet van ABN bank van ƒ 60.000,= en  van HS een subsidie van ƒ 13.440,= voor de kleedaccomodatie.                                                                           Bouwcie. : Broekema, Oldenburger, Koops, Wever en ter Heide.
 •  Najaar 1982 : Clubhuis verbouwd en uitgebreid.
 •  25 november 1982 : ALV in de Tibbe :André Kouters uit bestuur (8 jaar), neemt zitting in Districtbestuur. Frans Smit uit bestuur, wordt erelid. Jan Knip penningmeester. Arie Verhoog in TC.  André Kouters en George Homs leden van verdienste.                                                                           Leden  kantinecie. ontevreden, moeten steeds meer zelf bardiensten verrichten en de opbrengst van de kantine is schrikbarend laag.
 •  16 april 1984 : Pachtcontract met Annelies Slagter. Jan Slagter verzorgt baanonderhoud.
 •  Winter 1983/84 : Voor  trainingen 2 uur in Spelhal en 1 uur in de Europahal.
 •  24 november 1983 : ALV in clubhuis : Het bestuur bestaat uit Fré Broekema (voorz.), Riet Cramer (secr.), Jan Knip ( penn.m.), Frans Verhagen (j.c.)., (  Jan Theuwissen stopt), Arie Verhoog (t.c.), Carla Dirks (clubblad), George Homs (r.c.) ( Henk de Boer stopt), Han Sinot (Baancomm.) en Betty Beets  (ledenadm.). Martin Tamling (comp.leider). Klachten over zeer slechte banen.
 •  Voorjaar 1984 : Door Heidemaatschappij worden de toplagen van banen 1 en 2 vernieuwd.
 •  10 april 1984 : E. ter Linde  en Johan Knol  nieuwe trainers.
 •  November 1984 : ALV :  Fré Broekema uit bestuur wordt erelid. Carla Dirks interim voorzitter.
 •  1 februari 1985 Jan Theuwissen overleden.
 •  21 november 1985 : ALV :  TC wordt Albert Hansema ( Arie Verhoog stopt ), Martin Tamling in JC, Kees Meek in RC.
 •  Voorjaar 1986 : Aanschaf  beregeningsinstallatie. Kosten ƒ 58.000,=. Bijdrage HS ƒ 11.165,=.
 •  6 maart 1986 : Extra ALV : Eef van Ringh voorzitter, André Kouters vice-voorzitter, Carla Dirks jeugdcie. Martin Tamling stopt. Trainer wordt Jan Hoving.
 •  Zomer 1986 : George Homs start met onderlinge wedstrijden om de OSV cup. 46 leden nemen hier aan deel.
 •  25 september 1986 : Open Huis van Ringh Tennishal. Start Indoortennis aan de Kees de Haanstraat.
 •  Sept. 1986 – juni ’87 : Rechtzaak tegen echtpaar Bos (winkelcentrum Gorecht)  i.v.m. niet betalen van contributie. Volgens Bos heeft hij een opzegbrief achtergelaten in het clubhuis. Bestuur zet niet door i.v.m. persoonlijke belangen, m.a.g. dat  Jan Knip stopt als penningmeester.
 •  Voorjaar 1987 : Graveltoplagen van banen 1 en 2 vervangen. ( Na 22 jaar ! )
 •  19 november 1987 : ALV : Penningmeester wordt Wim Ploeger en George Homs TC lid.  Albert Hansema en André Kouters stoppen. Van banen 1 en 2 zijn de toplagen vernieuwd.
 •   Start Indoor Kerst en Oud-en Nieuwtoernooi in de van Ringhhal, georganiseerd door Eef van Ringh en George Homs.
 •  24 november 1988 :ALV : Het bestuur bestaat dit jaar uit Eef van Ringh (voorz.), Wim Ploeger (penn.m.), Riekje Homan (sekr.), Martje Kampen (ledenadm.), Carla Dirks (JC), Joop Geraets (TC), George Homs (RC). Riet Cramer en Kees Meek stoppen en worden benoemd tot lid van verdienste. Trainers zijn Jan Hoving en Douwe Peper. Er is nieuw meubilair aangeschaft. Twee voorstellen worden goedgekeurd n.l. aanleg van twee kunstgrasbanen en uitbreiding van de kleedgelegenheid.
 •  Voorjaar 1989 : Graveltoplagen van banen 3, 4 en 5 vervangen ( Na 17 jaar ! )..
 •  16 november 1989 : ALV : Clubhuis is gerenoveerd. Lidy de Jong in TC, Joop Gereats stopt.
 •  20 mei 1990 : Twee kunstgrasbanen officieel in gebruik genomen.  Kosten ƒ 125.000,=.
 •  28 november 1991 :ALV : Eef van Ringh (vz), Carla Dirks (JC), George Homs (penn.m. en vz RC), Wim Ploeger (vice vz.) Riek Homan (secr.) Lidy de Jong (vzTC). Gré Boelmans verzorgt ledenadministratie, Martje Kampen stopt. In totaal 26 competitie teams. 569 leden (waarvan 119 jeugdleden en 48 Nammers).      Contributie ƒ 130,=, jeugd ƒ 75 -85 en 105.                                                                   Trainer wordt Douwe Peper, Jan Slagter baancommissaris                                                                            In 1992 wordt gestart met 35 competitieteams en het 55+ project.
 •  16 augustus 1992 : Jan Slagter Overleden. Zoon Ger neemt werkzaamheden over.
 •  26 november 1992 :  Wim Ploeger stopt. 540 leden (waarvan 83 jeugdleden). Contributie wordt ƒ140,=, jeugd ƒ 85-95 en 115.
 •  25-11-1993 : ALV : Lidy de Jong en Eef van Ringh stoppen. Carla Dirks (voorz.), Martin Vermeend (TC), Trijnko Wiechers (RC), Sinie Groendijk gaat de redactie van de tenniskrant verzorgen. Gert Slagter volgt zijn vader  op en wordt baancommissaris. 570 leden (waarvan 105 jeugdleden en 55 Nammers). 35 competitie teams. De donderdagavond-competitie gaat van start ( door George Homs georganiseerd via de Kring V&W) en de maandagmiddagcompetitie (3 teams). 55+ project is groot succes.
 •  24-11-1994 : ALV :  Riek Homan stopt. Carla Dirks stopt en wordt lid van Verdienste ( 15 jaar actief geweest). Luppo Imminga (voorz.), Nienke Domenie (sekr.), Gert Wijnsema (JC).
 •  Vanaf 1995 Martin Vermeend  (TC)
 •  28-11- 1996 : ALV : Luppo Imminga (voorz.), Nienke Domenie (sekr.), George Homs (penn.m.), Martin Vermeend (TC), Lia Corzaan(JC), Trijnco Wiegers (RC), Sinie Groendijk (tenniskrant).
 •  Januari 1997 : Voorstel gemeente HS om het beheer van de tennisaccomodaties neer te leggen bij de gebruikers.
 • Voorjaar 1997 : Toestemming van HS, vooruitlopend op de privatisering, om zelf het onderhoud te gaan verrichten op onze gravelbanen. Wij hoeven geen baanhuur meer te betalen.
 • September 1997 : Van Ringh verkoopt tennishal aan HD onroerendgoed BV (Martin Drewel en Willem Huizing).
 •  22-10- 1997 : Oprichting Stichting Indoortennis HS. Voorz. Luppo Imminga, Sekr./penn.m. George Homs, Commissaris Douwe Peper.                                                                                                   Huurovereenkomst met HD voor 5 jaar, huur ƒ 75.000 /jaar.                                                                   Start bedrijvencompetitie onder leiding van Harnold Bartelds.
 •  12-12-1997 : ALV : Bestuur idem 1996. Totaal 540 leden.
 •  Najaar 1998 : Advies KNLTB renovatie nodig tot op het zandpakket. Volgens HS is drainage overbodig.
 •  14-01-1999 : ALV : Bestuur idem 1997, m.u.v. JC wordt M. de Vries , (L. Corzaan stopt).
 •  Winter 1998/99 : M. de Jong trainer.
 •  19-11-1999 :  Plannen ingediend voor verbouw clubhuis.                                                                 Nieuwbouw gaat niet door i.v.m. ontbreken gemeentegarantie.
 •  20-01-2000 : ALV :  Bestuur idem 1998, m.u.v. J.C. wordt Karel Raghoebar. ( M.de Vries stopt).
 •  25-01-2001 : ALV : George Homs stopt als penningmeester en wordt opgevolgd door Stoffer Vast. George blijft penn.m. voor de Stichting. George wordt Accomodatiecommissaris.  Eerste voorstel plannen voor nieuwe  tennishal en kantine worden gepresenteerd.
 •  28-11-2001 :  Extra ALV : Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement worden goedgekeurd.               Bestuursamenstelling  : Luppo Imminga (vz), Nienke Domenie (sekr.), Stoffer Vast (penn.m.), Martin Vermeend (TC), Karel Raghoebar (JC), Fred Sotthewes (kant.), George Homs (accom.), Luppo Zwart (ledenadm. + clubblad).
 •  OVERGANG NAAR EURO’S
 • 31-01-2002 :  ALV : Voorstel voor nieuwbouw tennishal met kantine goedgekeurd.                           Gem. HS geeft groen licht i.z. bouw Tennishal + Kantine.                               
 •  Najaar 2002 : Nieuw onderzoek door Grondmij naar conditie gravelbanen.                                           Info penningmeester : Bezittingen zijn in zijn geheel afgeschreven. € 52.000 beschikbaar voor investeringen ( € 63.300 - €11.300 werkkapitaal).
 •  23-01-2003 : ALV : Bestuur idem 2001, m.u.v. JC wordt Karin Koning ( Karel Raghoebar stopt).            In  bouwcommissie : Bert de Beij, Wim van Ringh, Nico Wilbrink, Luppo Imminga, George Homs en Fred Sotthewes. Huur van HS Tennishal wordt opgezegd.
 •  Maart 2003 : Voor de bouw van Tennishal met kantine wordt een lening verstrekt door de Frieslandbank van € 452.000,= + een kredietlimiet  € 28.000,=.  Eigen middelen € 120.000,=.
 •  29-01-2004 : ALV : Bestuur idem 2003, m.u.v. Kantinecie wordt Bert Franssen (Fred Sotthewes stopt). T.b.v. de tennishal is Tennispark de Kalkwijck BV opgericht.
 •  Juni 2004 : Ontmanteling van de kunstgrasbanen, Start bouw hal door firma Tell.                                               September 2004 : Start bouw clubhuis. 17-12-2004
 •   Oktober 2004 : Start renovatie banen 2 t/m 6. Eerste bal wordt in de nieuwe tennishal geslagen.     17-12-2004 : Eerste steenlegging door George Homs.
 •  1-08-2004 : Opheffing Stichting Indoortennis HS  i.v.m. ingebruikneming  Kalkwijck-tennishal.    Positief saldo van € 18.500,= overgemaakt naar Tennispark de Kalkwijck BV.                                      Fam. Slagter niet accoord met financiêle regeling exploitatie  kantine en stopt. Kantine cie neemt exploitatie over.
 •  September 2004 : Bijdrage HS in kleedaccomodatie € 36.302,=. Tennisbanen worden volledig  gerenoveerd en verzelfstandigd.
 • 01-2005 : ALV : Bestuur idem 2003, mu.v.  Karin Koning (vacature JC).
 •  
 • Februari 2005 : Start afbraak oude clubhuis en aanleg nieuwe baan 1 door MGG uit Marum. Nota aanleg baan 1 is € 31.166,61.
 • 26-01-2006 : ALV in nieuwe accommodatie : Paulien Staal nieuwe penningmeester (Stoffer Vast treedt af). Bert Franssen stopt, Jelger Hettema sekretaris en kantinecie, (Nienke treedt af). John Lukje verzorgt de financiële administratie.
 • 27-01-2007 : ALV : Hilda Sejee (sekr.), Jelger gaat acc. + kantine doen. Matthieu Bletgen (penn.m.) (Paulien Staal stopt). Douwe Peper (TC), (Martin Vermeend stopt).                                                    George Homs heeft een minitennisbaan aangelegd naast baan 4.
 • 28-01-2008 : ALV : Jan Nijburg (voorz.), Luppo Imminga treedt af doch blijft  in de kantinecie.
 • 29-01- 2009 : ALV : Nico Stokkel (penn.m.) , (Matthieu Bletgen stopt), Wieger Weijer gaat de ledenadministratie verzorge n, Luppo Zwart stopt en wordt benoemd tot erelid.
 • 01-2010 : ALV : Douwe Peper stopt als TC, Bert Menzinga volgt hem op.
 •  01-2011 : ALV : Bert de Beij gaat de tenniskrant verzorgen, Sinie Groendijk stopt.
 •  16-02-2012 : ALV : Hilda Seljee stopt als sekr., (vacature). Niek Wilbrink wordt acc.commissaris. Arend Klimp stopt als trainer, Douwe Peper neemt tijdelijk funktie over. Nico Stokkel stopt als penningmeester, Henk Teuben neemt functie over.
 • 26-12-2012 : Wicher Weijer komt na een ongeneeslijke ziekte te overlijden.
 • 19-12-2013 : Jan Nijburg stopt met zijn functie als voorzitter om persoonlijke redenen.
 •  13-02-2014 : ALV ;Bestuur : Martin Vermeend (voorz.), Friso Snijder (sekr.), Henk Teuben (penn.m.) en Niek Wilbrink (alg.lid).   TC : Patrick Nieborg  (voorz.), Peter Dekker (comp.), Vincent Sleeking (trainer), Peter Heller, Peter Koster en Wim van Ringh. JC : Aletta Buter, Sandra Roek, Hilda Seljee, en Ad Vermeend. Sponsorcie : Peter Dekker, Edwin Koenes en  Marcel van Vliet. Acc..cie : Niek Wilbrink, Johan Verweel, John Diertens, Henk Suiveer. Kantine : John Kleine. Leden adm. : John Lukje. Tennishal : Bert de Bey (voorz.) enFrank Pots (penn.m.).
 • 14-09-2014 : Johan Verweel overlijd geheel onverwacht op 67  jarige leeftijd.
 • 25-12-2014 : Cor Christiaanse overlijd  op 93 jarige leeftijd.

 Bijgewerkt , 19-01-2015