TENNISHAL DE KALKWIJCK BV

SPEELRECHTEN

TENNISHAL DE KALKWIJCK BV - juni 2016

BINNENKORT WORDT HET REGLEMENT BIJGEWERKT

Waarom speelrechten?

Door het vastleggen van speelrechten zijn we als verhuurder in de gelegenheid om beter dan tot nu toe tegemoet te komen aan de wensen van de huurders. Door vooraf o.a. te vragen naar wensen voor een andere speeltijd kunnen bij het vrijvallen van uren deze uren direct gericht worden aangeboden.

Een tweede voordeel is het op transparante wijze vastleggen van de zakelijke verhouding tussen huurder en verhuurder. Op dit punt zijn we tot nu toe gelukkig nog geen grote problemen tegengekomen en we verwachten ze ook niet. Maar het leek ons wel wenselijk om de verhouding vast te leggen o.a. met het oog op aanvragen van buiten onze vereniging voor professioneel gebruik van de hal.

Verhuur

Speelrechten worden afzonderlijk toegekend voor het zomer- (1 april – 30 sept) en / of het winsterseizoen (1okt – 31 mrt).

De tarieven worden voorafgaand aan het huurseizoen bekend gemaakt op de website van de LTC De Kalkwijck. Dat is op 1 juli voor het winterseizoen en 1 januari voor het zomerseizoen.

Op 1 juli (winterseizoen) of 1 januari (zomerseizoen) ontvangt de huurder die in het voorgaande vergelijkbare seizoen heeft gehuurd een aanbod. De huurder wordt in de gelegenheid gesteld om, indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, de speeltijden uit het voorgaande seizoen te continueren. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de huurder in overleg met de verhuurder een andere optie aangeboden.

Als huurder geldt de persoon die als zodanig bekend staat bij de verhuurder. De huurder voldoet de nota. De namen van de medehuurders / medegebruikers (basis) worden kenbaar gemaakt aan de verhuurder.

Elke huurder kan naast het moment dat hij / zij huurt volgordelijk maximaal 2 momenten kenbaar maken waarop hij / zij zou willen huren indien deze tijden beschikbaar komen. Indien de tijden daadwerkelijk beschikbaar komen kan verhuurder een gericht aanbod doen. Het staat de huurder vervolgens vrij om dit aanbod al dan niet te accepteren.

De huurder dient uiterlijk op 1 september (winterseizoen) of 1 maart (zomerseizoen) kenbaar te maken of hij / zij akkoord gaat met het aanbod. Bij niet tijdig reageren vervalt het aanbod en worden de banen ter beschikking gesteld aan andere potentiële huurders.

De huurder zal de huursom voor aanvang van de startdatum van de verhuur overmaken naar verhuurder tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

Huren van banen met als doel het (laten) verzorgen van trainingen kan enkel in overleg en met toestemming met de verhuurder. Voor commercieel gebruik van de hal kan een opslag op de huurprijs worden gehanteerd.

Annuleren na het schriftelijk instemmen met het contract .

annulering na 1 september en vóór 1 oktober 10% van de huursom,

annulering na 1 oktober en vóór 1 november 25% van de huursom,

annulering ná 1 november 100% van de huursom.

Mogelijkheden huren (prijzen zie website):

- Vaste baan vast uur

- Incidenteel uur

- Zwerfpas voor 10 uur

zwerfpas

Dit aanbod is vooral handig voor leden met wisselende diensten. De winter zwerfpas kan gebruikt worden van maandag t/m zondag in de periode 1 oktober – 1 maart. De pas is persoonsgebonden. Het is met deze zwerfpas mogelijk om maximaal 7 dagen vooruit een baan te reserveren, maximaal 1,5 uur per keer per baan op basis van beschikbaarheid.

Toekennen banen

Bij het toekennen van speelrechten wordt in volgorde rekening gehouden met:

- Beleidskeuzes van de vereniging bv toernooien, trainingen, wedstrijden, samenwerking met andere clubs, contractuele verhuur van meerdere uren

- Verworven speelrechten door de huurder (jaarlijks huur op vast moment)

- Leden van LTC De Kalkwijck hebben voorrang bij het toewijzen van vrije of vrijgekomen uren

Gedragsregels (zijn opgehangen)

De gebruikers dienen zich te houden aan de gedragsregels die in de hal zijn opgehangen.

Speelrechten Tennishal De Kalkwijck BV Overzicht