Contributie

Contributie

Contributie 2023

Seniorleden 18 jaar en ouder € 100,--
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar € 55,--
Jeugdleden      t/m 12 jaar € 40,--
     
Eenmalig borg toegangssleutel   €  10,00

Bijdrage voor- en najaarscompetitie seniorenteams               € 55,00
Bijdrage voor- en najaarscompetitie jeugdteams geel             € 00,00

* De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte KNLTB afdrachten
* Als leeftijd geldt de leeftijd die je in het betreffende jaar bereikt

 * Kosten van de tennislessen worden in rekening gebracht door tennisschool HHTDL.

Betaling contributie 2023

Leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven worden na vaststelling van de contributie door de algemene ledenvergadering verzocht de contributie vóór 1 april te betalen.
Bij de leden die wel een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de gehele of het eerste gedeelte van de contributie afgeschreven rond 1 april. De resterende incassodata zijn 1 mei, 1 juli en 1 september.

Ten behoeve van een correcte ledenadministratie is het van belang dat bij verhuizing de adreswijziging tijdig schriftelijk wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. 

Regels m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap en betalingen. 

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit vóór 1 december schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan d.m.v. het formulier of per mail: leden@kalkwijck.nl. Bij afmelding na 1 december blijft de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Nieuwe LTC De Kalkwijck leden.

Zolang nieuwe leden nog niet hun ledenpasje hebben kunnen zij gebruik maken van een tijdelijke pas. Aan de bar in het clubhuis kunnen zij zo'n pas krijgen.

 

penningmeester